free hit counter

Diskwento

Volume discount is given based on the basic monthly fee. The more test you purchase, the higher volume discount you may get.

Basic Monthly Fee Volume Discount
< USD $20.00 -
>= USD $20.00 5%
>= USD $50.00 10%
>= USD $100.00 15%
>= USD $250.00 20%
>= USD $500.00 25%
>= USD $1000.00 30%
>= USD $2500.00 35%
>= USD $5000.00 40%

Contractual discount is given if you prepaid for a longer period.

Period ng Kontrata Diskwentong Naaangkop sa Kontrata
Buwan-buwan -
Kada Ikatlong Buwan 5%
Kada Kalahating Taon 10%
Tauntaon 15%

Reseller discount: Resellers enjoy an additional 15% discount over retail prices.

Ang iba't-ibang diskwento ay maibibigay sabaysabay kung natupad mo ang bawat kondisyon.